Kondens- och brandisolering utförs med certifierade materialet. Brandisolering monteras för att förhindra brandspridning.