Valet av isoleringsteknik är viktigt när man isolerar kyltekniska anläggningar, både för anläggningens effekt och ekonomi samt dess underhåll och livslängd.