Isolersystem utför rörisolering i Facebook serverhall

Isolersystem har erhållit en order att isolera vvs-anläggningen Bravida är beställare med Facebook som slutkund. Arbeterna påbörjades med etablering av baracklägret och 1 till 2 man beräknas vara sysselsatta med isoleringsarbeten i facebook serverhall. …