Isoleringstjocklek, isolerings- och beklädnadsmaterial beräknas till vare enskilt projekt. Brandtätning utförs med certifierade produkter.