Facebook Etapp 2, Ventilation

Isolersystem har erhållit entreprenaden för isolering av ventilationsanläggning på Facebook hallen Etapp 2

Beställare är Bravida