Äldreboende Älvgården, Gällivare Sjukhus

Isolersystem utför tekniska isoleringsarbeten på äldreboende Älvgården, Gällivare Sjukhus

Beställare är Caverion.