Isolersystem utför brandtätningar

Isolersystem har erhållit beställning på att utföra brandtätningar inom kv Hägern i Luleå

Beställare är Akelius fastigheter