Isolersystem är med och uppför nya patienthotellet

Isolersystem  har erhållit både VS och ventilationsentreprenaderna på nya patienthotellet, Sunderby Sjukhus

Beställare är Bravida