Isolersystem utför rörisolering i Facebook serverhall

Foto: Sweco

Isolersystem har erhållit en order att isolera vvs-anläggningen Bravida är beställare med Facebook som slutkund.

Arbeterna påbörjades med etablering av baracklägret och 1 till 2 man beräknas vara sysselsatta med isoleringsarbeten i facebook serverhall.

För mer information kontakta:
Erik Brudell, tel 0705882720
Anders Rosengren, tel 0705216970