TEKNISK ISOLERING

TUNNPLÅTSLAGERI

Våra erfarna plåtslagare levererar kvalitet av högsta slag.  Vi har egen tillverkning i verkstaden som finns i direkta närheten av SSAB området i Luleå.

 

BRANDTÄTNING

Isoleringstjocklek, isolerings- och beklädnadsmaterial beräknas till varje enskild projekt.

Brandtätning utförs, med certifierade produkter.
Särskilt viktigt är det att ha brandhindrande isolering vid rörgenomföringar mellan två lokaler eller vid bärande konstruktioner så att inte värmen försvagar konstruktionen och ökar risken för kollaps. Det är därför viktigt att just där göra en helt tät, brandhindrande isolering. Även bärande konstruktioner ska brandisoleras, så att elden inte försvagar konstruktionen och därmed ökar risken för kollaps.

 

KYLA

När man isolerar kyltekniska anläggningar är valet av isoleringsteknik viktig. Det har inte bara betydelse för anläggningens effekt och ekonomi utan även för dess underhåll och livslängd. Valet av isoleringsmaterial varierar med uppgiftens karaktär, innehållets och omgivningens temperatur samt anläggningens placering. Det kan handla om rörinstallationer, kylrum, tankanläggningar mm.

 

VÄRME VVS

Isoleringstjocklek, isolerings- och beklädnadsmaterial dimensioneras för varje ändamål. Kundens krav på överskottstemperatur blir således uppfyllt på ett optimalt sätt, utan att överdimensionering och resursspill förekommer.

 

VENTILATIONSISOLERING

Kondens och brandisolering utförs med certifierade materialer. Brandisolering monteras för att förhindra brandspridning. Då en kanal genombryter en brandcellsbegränsande byggnadsdel finns risk att branden sprids via kanalen. Kanalen isoleras med ett material som tål höga temperaturer och därigenom förhindrar man spridning av eldhärden.

Kondensisolering utförs på kalla delar av ventilationsanläggningen.